headerphoto

Hinnapäring

PROJEKTIPÕHINE  HINNAPÄRING:

* projektipõhiseks tööks loeme kõiki töid, mis nõuavad personaalset lähenemist ning mille korrektseks teostamiseks on vajalik töö jaotamine etappideks ning selle korraldamine;
siia alla võib kuuluda tihti ka täiesti lihtsana näiv töö, kuid kui see nõuab suurt hulka tegevusi, siis on see ikkagi projekt -  projekt nõuab alati nt. tegevusi: lähteülesande ülevaatamine, lahenduste leidmine, materjalide valimine, materjalide, lisamaterjalide või tarvikute tellimine, viimaste ostmine, transport tootmisse, tootmise planeerimine ja korraldamine, allhangete planeerimine ja korraldamine, tootmine, viimistlemine, ladustamine, pakkimine, transport ja palju muud, mis eelloetlettu vahele või ette või järele jääb;

* hinnapäringu koostamisega soovitame alustada juba võimalikult varakult, kuna sobiliku toote leidmine ja andmete kogumine võib võtta oluliselt rohkem aega, kui olete seda ette kujutanud;
samuti ei tasu unustada tarneaegasid -kus üldjuhul kulub väikeprojekti tarneks min. 1nädal, kuid pigem kulub 2nädalat ning projekteerimisega ja klaasidega tööde puhul peaks arvestama pigem 4-6 nädalat;

* hinnapäringu saatmise järele palume varuda aega, kuna päringu käsitlemise aeg on minimaalselt 1nädal, millele võib järgneda veel andmete täpsustamine;
sellele järgneb alles olenevalt projekti keerukusest pakkumise koostamine, mis võib kõikuda 1päevast 10 päevani, kui on vaja ka allhanketoodetele, -töödele hinnad küsida;

* hinnapäringu palume saata emailiga koos kõigi töö juurde käivate vajalikke andmete ja dokumentidega;

* hinnapäringu saatmisel juhimegi tähelepanu just kõige enam algandmete olulisusele, mille olemasolu ja täpsus annab olulise võidu päringu käsitlemisele ning nende puudumisel või vähesusel võib muutuda käsitlusaeg täpsustavate andmete kogumisel ja info vahetamisel oluliselt pikemaks;
nt. ei ole harvad juhud, kus emailiga saabub päring: "Tere, kui palju maksab tavaline trepp koos piiretega teisele korrusele?" -harva on päringul all nimi või telefoni number. Kui me vastame ka lühidalt ja üldiselt, et "Tere, tavatrepi hind jääb vahemikku 3000- 10 000€ ...", siis ei ütle see ka päringu esitajale mitte midagi;

* võimalusel lisage siis alati kaasa:
' võimalikult täpsed ja koos mõõtudega joonised või plaanid või mõõtudega eskiisid;
' lisada võib alati lisakirjeldusi jm täpsustavat ja puudutavat infot;
' lisada võib alati lisaks fotosid internetist või fotode viiteid meie kodulehelt;
' lisada võib alati ka objektifotosid, et oleks näha objekti hetke staadiumit;
selliselt saategi edastatud meile võimalikult täpselt oma soovi või algnägemuse ning edaspidine jätke juba meie hooleks -kas see on ka tehnoloogiliselt teostatav, või kas on võimalik kinnitada/paigaldada, kas soovitud toode üldse sobib või mis põhjusel ei sobi, kas oleks parem lahendus meil pakkuda jne;

* kindlasti ärge palun unustage lisada päringu juurde ka:
' objekti asukoht (täpne aadress või linnaosa või linn, asula);
' tööde orienteeruv tähtaeg;
' tellija kontaktandmed;