headerphoto

Trepi ehitusest

 

Tellija meelespea:
* küte põrandas trepikinnituskohas, korruse servas piirete kinnituskohas,
* trepikinnitusvõimalused: puit-karkass majades, kivi või betoonmajades,
* paigaldusest põgusalt -millal trepp paigaldada, värvimised, parketid jmt,
...